Overheid stort extra geld om AOW gelijk te houden

Het rijk heeft vorig jaar 1,4 miljard euro extra bijgedragen aan de AOW. Door deze bijdrage uit de schatkist konden de AOW-premies vorig jaar onveranderd blijven.

De AOW-uitkeringen aan gepensioneerden gingen vorig jaar extra omhoog om hun koopkracht te verbeteren.

Dit blijkt uit het overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd van de rijksuitgaven over 2005.

Vorig jaar bedroegen de rijksuitgaven 132,9 miljard euro, een stijging met 2,2 procent in vergelijking met 2004. In 2004 was ten opzichte van het voorafgaande jaar sprake van een lichte daling van de rijksuitgaven, met 0,5 procent. In de periode 2001-2003 stegen de rijksuitgaven met gemiddeld 7 procent.

De grootste uitgavenstijging deed zich het afgelopen jaar voor bij de sociale voorzieningen als gevolg van de hogere rijksbijdrage aan de AOW. Deze bijdrage neemt automatisch toe omdat toenmalig minister Melkert (Sociale Zaken, PvdA) in het eerste paarse kabinet in 1996 besloot een maximum te hanteren voor de AOW-premies die iedereen onder 65 jaar met een inkomen betaalt. Aangezien de premies (17,9 procent van de eerste en tweede schijf van de belastingen) minder opbrengen dan nodig is voor de uitkeringen aan gepensioneerden, past het rijk het verschil bij.

Op het ogenblik wordt 20 procent van de AOW-uitkeringen uit de schatkist gefinancierd. Als gevolg van de stijging van het aantal gepensioneerden loopt dit percentage jaarlijks automatisch op.

Deze zogenoemde ‘fiscalisering’ van de AOW (betaling uit belastinggeld en niet uit premies) is voor de zomer onderwerp geworden van een felle politieke controverse. PvdA-leider Wouter Bos heeft voorgesteld gepensioneerden ook te laten bijdragen aan de AOW. Politici van het CDA en de VVD hebben hier krachtig stelling tegen genomen. Zij verweten Bos dat hij de gepensioneerden ‘hun pensioen’ afpakt.

Uit het CBS-overzicht van de rijksuitgaven blijkt dat de fiscalisering zich sluipenderwijs al voltrekt met het huidige beleid. De voorstellen van Bos om de AOW op termijn verder te fiscaliseren, zouden dit proces versnellen.