Meer keuze bij zorgverzekering

Bedrijven gaan concurrentie tussen zorgverzekeraars aanjagen.

Werknemers kunnen daardoor beter een verzekering op maat krijgen.

Werknemers van TPG Post kunnen voor hun ziektekostenverzekering kiezen tussen acht verschillende collectieve contracten. Hun baas vindt dat de 60.000 werknemers zo verschillen dat één ziektekostenverzekering voor iedereen niet wenselijk is.

TPG Post is nu nog een uitzondering. Bijna alle ondernemingen van enige omvang in Nederland bieden hun werknemers slechts één collectief contract. Dat gaat veranderen, voorspellen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN.

De twee verenigingen hielden vijf workshops in het land, waaraan 150 bedrijven meededen. Bedoeling was de ervaringen van ondernemers met het nieuwe zorgstelsel te achterhalen alsmede hun wensen voor 2007. Het bleek dat ondernemers hun medewerkers meer collectieve contracten voor ziektekosten willen aanbieden, zegt zorgspecialist Machel Nuyten van VNO-NCW. Werknemers kunnen dan een verzekering uitzoeken die het best bij hen past.

Nu heeft slechts een beperkt aantal bedrijven met twee verzekeraars contracten afgesloten voor een collectieve verzekering. Bedrijven die hun personeel meer dan twee collectieve contracten aanbieden, zijn nog zeldzamer.

Vaak is het bestaan van meer collectieve contracten terug te voeren op de voortzetting van een eerdere overeenkomst met een ziekenfonds, naast de oude particuliere collectiviteit. Maar afgelopen maanden zijn bedrijven er achter gekomen dat het extra voordelen biedt om met meer verzekeraars in zee te gaan.

De ene verzekeraar heeft bijvoorbeeld een aantrekkelijke polis voor werknemers met kinderen, de ander voor mensen die regelmatig de fysiotherapeut bezoeken. De ene verzekeraar biedt zijn klanten de mogelijkheid om naar de arts van hun eigen keuze te gaan. De andere biedt een goedkopere polis, maar legt zijn klanten wel beperkingen op in zijn keuze van zorgverlener.

Bedrijven kunnen door het aangaan van meer collectieve overeenkomsten ook de concurrentie tussen zorgverzekeraars aanjagen. Verzekeraars beloven vaak gouden bergen, zegt Nuyten. „Ondernemers zullen straks vaker tegen verschillende verzekeraars zeggen: laat maar zien wat jullie kunnen.”

Ondernemers hadden door de haastige invoering van het zorgstelsel in januari weinig tijd om met verzekeraars over contracten te onderhandelen. Het zwaartepunt lag op de prijs van de polis, niet op de inhoud van de zorgverlening. „Ook dat zal veranderen”, zegt Nuyten. Ondernemers willen meer inhoudelijke eisen stellen aan verzekeraars. Zo zouden zij alleen een overeenkomst met verzekeraars kunnen aangaan als deze heel specifieke afspraken met zorgverleners maken. Bijvoorbeeld over de snelheid waarmee een werknemer met gezondheidsklachten wordt geholpen. „Een ondernemer kan van de verzekeraar verlangen dat werknemers die s'ochtends naar de huisarts bellen, binnen 24 uur geholpen worden”, zegt Nuyten. „Dat soort afspraken zal volgend jaar veel meer worden gemaakt.”

De patiëntenorganisatie NPCF juicht keuzevrijheid voor verzekerden toe. Maar zij houdt ook scherp in de gaten dat mensen niet uitgesloten worden van collectiviteiten en dat kwaliteitsafspraken niet louter voordelig zijn voor mensen met een baan.

Lees het onderzoeksrapport ‘Van hangmat naar vangnet’ op http://www.vno-ncw.nl

    • Antoinette Reerink