Israël wijst stopzetten offensief van de hand

Israël wijst oproepen van Libanon af om met onmiddellijke ingang het offensief tegen de Libanese fundamentalistisch-shi’itische organisatie Hezbollah stop te zetten. „Er is geen wapenstilstand en er zal de komende dagen geen wapenstilstand zijn”, zei de Israëlische premier Ehud Olmert gisteren in Tel Aviv.

Olmert verklaarde dat Israël doorgaat met het offensief totdat de twee ontvoerde soldaten door Hezbollah zijn vrijgelaten en de dreiging van raketaanvallen is weggenomen. Na de luchtaanvallen op Qana, waarbij zondag 56 Libanezen, onder wie 34 kinderen, werden gedood, breidt Israël de aanvallen tegen Hezbollah uit. De grondtroepen in zuidoostelijk Libanon worden versterkt.

De Amerikaanse president Bush zei gisteren opnieuw dat de Verenigde Naties de „diepere oorzaken van het probleem” moeten aanpakken om een „langdurige vrede” te bereiken. „Iran moet een einde maken aan de financiële steun en de levering van wapens aan terroristische groepen als Hezbollah. Syrië moet zijn steun aan terreur stoppen en de soevereiniteit van Libanon respecteren”, aldus Bush in Miami.

Een dringend verzoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice om gedurende 48 uur de luchtaanvallen te staken, werd, tegen de zin van minister van Defensie Peretz en de legertop, door premier Olmert gedeeltelijk ingewilligd. De onderbreking van de luchtaanvallen heeft alleen betrekking op doelen in Beiroet en Tyrus om transporten van humanitaire hulp naar Qana en omgeving mogelijk te maken. Luchtaanvallen om „doelen die een bedreiging vormen voor onze soldaten” gingen vanochtend gewoon door.

Het leger heeft drie reservedivisies gemobiliseerd en de regering beslist op korte termijn over het tijdstip waarop deze 30.000 soldaten worden ingezet. Olmert denkt dat het leger nog veertien dagen nodig heeft om „gestelde doelen” te verwezenlijken.

De Libanese premier Siniora eiste zondag een internationaal onderzoek naar het door Israël aangerichte „bloedbad” in Qana. Hij prees ook Hezbollah en wees elk gesprek voorafgaande aan een onmiddellijk bestand af. Rice concludeerde daaruit dat diplomatieke inspanningen waren vastgelopen en reisde vandaag terug naar Washington. Van daaruit zal zij werken aan een VN-resolutie, die de vorming van een multinationale macht moet regelen.