Help Downside Up

down.jpgMag ik via dit weblog aandacht vragen voor het goede doel? Ik doe het gewoon.

Eind deze maand fietsen wij voor de derde keer de Downside Up fietstocht. Downside Up is een Russische stichting die kinderen met het syndroom van Down en hun ouders helpt.

Kinderen met Down worden in Rusland nog te vaak weggestopt achter de dikke muren van de staatsinternaten. Artsen adviseren ouders bij de geboorte hun kind af te staan. Ze zijn onopvoedbaar en worden nooit veel meer dan een plant, zeggen ze. De ouders kunnen hun kind maar beter vergeten en opnieuw beginnen.

Russische staatsinternaten zijn een afschuwelijke plek om op te groeien, zeker voor kinderen met Down. Human Rights Watch omschreef ze als een ‘kindergoelag’. Vaak belanden ze in vochtige, schemerige, overvolle kelders met één overwerkte verpleegkundige. Medische zorg is summier, de sterfte onder kinderen met Down hoog, ook door gebrek aan aandacht en liefde.

Downside Up helpt ouders hun kinderen zelf op te voeden, verzorgt cursussen voor leraren en artsen en bestrijdt vooroordelen. Die zijn er volop. Zo ken ik een heel vriendelijke kinderarts die zich afvraagt waarom hij moeite moet doen voor  ‘monstertjes’ terwijl ’zoveel gewone kinderen problemen hebben’. Veel mensen denken dat kinderen met Down gevaarlijk zijn of ongeluk brengen, anderen dat hun handicap gevolg is van alcoholisme of ‘gedegenereerd gedrag’ van de ouders.

Downside Up draait op sponsors en donaties, de fietstocht is goed voor een vijfde van haar jaarbudget. Dit is haar website. Wij leggen zelfs ten minste 750 dollar in en moeten 2.400 dollar aan sponsorgeld bijeen sprokkelen. Wie wil ons helpen? Elke bijdrage is welkom. 

Bijdragen kunnen worden gestort onder vermelding van ‘Downside Up’ op girorekening 1591442, tnv C.N. van Zwol, Dobbenwal 148, Assen. (Mijn postadres in Nederland) Stuur een e-mail naar zwol@nrc.nl, dan hou ik u op de hoogte van de vorderingen.

    • Coen van Zwol