Havik benoemd als Turkse stafchef

Ankara, 1 aug. De Turkse regering heeft gisteren een generaal die bekend staat om zijn harde, nationalistische standpunten benoemd als nieuwe stafchef van de strijdkrachten. Het gaat om generaal Yasar Büyükanit (66), die de als gematigd beschouwde generaal Hilmi Ozkök opvolgt. Deze gaat met pensioen. Büyükanit zal naar verwachting aandringen op een hardere lijn in de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie, die onder andere verdere inperking van de macht van het Turkse leger eist. Ook wordt verwacht dat hij actiever dan -zkök zal opkomen voor het seculiere bestel in Turkije, wat tot botsingen met de conservatief-islamitische regering van premier Erdogan kan leiden.