Gemeentelijke NV voor innen belastingen

De gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer gaan hun lokale belastingdiensten onderbrengen in een gezamenlijke naamloze vennootschap die commerciële activiteiten kan ontwikkelen.

Als het plan doorgaat, is voor het eerst sprake van een naamloze vennootschap (NV) voor de inning van belastingen met overheden als aandeelhouders. De NV krijgt de uitvoering van de lokale belastingheffing tot taak. Ook kan de NV activiteiten ontwikkelen voor andere gemeenten, waterschappen of nutsbedrijven.

„We willen de administratieve taken van het aanmaken, versturen en verwerken van de aanslagen uitbesteden aan een NV”, zegt Chris van Velzen, wethouder Financiën (VVD) van Haarlem. Het Haarlemse college bestaat uit wethouders van de PvdA, VVD en SP. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het lokale belastingbeleid. „De voordelen van lagere kosten zullen we doorgeven aan de burgers”, aldus de wethouder.

De gemeenteraden van Haarlem en Haarlemmermeer zullen zich naar verwachting in september uitspreken over het plan. De bedoeling is dat deze op 1 januari 2007 in werking treedt.

Volgens een nota van B en W van beide gemeenten is het voordeel van een NV grotere slagvaardigheid en doelmatigheid.

B&W erkennen dat de democratische controle op een NV minder is, maar aangezien sprake is van een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de gemeente werkt, wordt dit niet als bezwaarlijk ervaren. Voor de kosten van de samenvoeging hebben Haarlem en Haarlemmermeer elk 250.000 euro uitgetrokken. De samenvoeging van beide belastingdiensten zou een jaarlijkse besparing van 300.000 euro per gemeente opleveren.

Woordvoerders van de VNG, de brancheorganisatie van de gemeenten, en van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigen dat gemeenten samenwerking zoeken op het gebied van belastinginning. De NV-vorm is voor belastingdiensten nooit eerder gebruikt, maar er zijn geen bezwaren tegen. Ruud Kuin, regiobestuurder van de ambtenarenvakbond AbvaKabo, is „faliekant tegen”. Door de keuze voor een NV verandert de rechtspositie van de gemeentelijke belastingambtenaren. Ze verliezen hun ambtenarenstatus. De vakbond gaat hier niet mee akkoord. Volgens Kuin behoort belastingheffing nu eenmaal tot de exclusieve overheidstaken. „Ze halen allerlei toeren uit om hieraan te kunnen voldoen”, zegt Kuin. Zo zouden de toekomstige directeur van de NV en een aantal medewerkers een aanstelling krijgen als onbezoldigde gemeenteambtenaren, zodat ze bevoegd zijn belastingen te heffen.

    • Roel Janssen