CORRECTIES & AANVULLINGEN

Mongoolse nomaden

De foto van de twee Mongoolse nomaden (31 juli, pagina 8) werd toegeschreven aan Robert Verstreken. De foto is van fotograaf Paul Verstreken.

NAVO

In het artikel ,,Op zoek naar bestaansrecht’’ (29 juli, Zaterdag &cetera, pagina 4) stond dat de NAVO in 1949 werd opgericht ,,als dam tegen het communistisch gevaar dat de landen van het Warschau Pact vormden’’. Bedoeld was het communistisch gevaar dat de landen van het Oostblok vormden. Het Warschaupact is van 1955.