Complimenten van IMF voor Nederlands beleid

Nederland heeft de afgelopen jaren een ‘sterk beleid’ gevoerd, dat heeft bijgedragen aan het economisch herstel, zoals dat vorig jaar begon en dit jaar doorzette. Dat is het oordeel van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in de periodieke beoordeling van de Nederlandse economie, de Artikel 4-consultatie.

Volgens het IMF gaat Nederland een periode van bovengemiddelde economische groei tegemoet, terwijl de inflatie laag blijft, op rond de 1,5 procent. De concurrentiepositie verbeterde, wat mede te zien is aan het stijgende overschot op de betalingsbalans. De overheid wordt, in verband met de vergrijzing, gemaand te streven naar een overschot op de begroting en geadviseerd de pensioengerechtigde leeftijd te laten stijgen in lijn met de levensverwachting.

De Nederlandse bewindvoerder bij het IMF, Jeroen Kremers, zegt in een reactie dat het Nederlandse beleid goed ontvangen is door de Board of Directors – het dagelijks bestuur van het IMF waar Kremers deel van uitmaakt. „Nederland is terug bij de reputatie die het tot enkele jaren geleden had: een heel positief imago voor ons financieel-economische beleid.” Volgens Kremers was het IMF de laatste jaren heel verbaasd over de duur van de terugval in de economische groei. Nu wordt de groei juist bovengemiddeld in 2006 en 2007. „Tijdens de vorige beoordeling werd Nederland gemaand het structurele begrotingstekort van 2 procent terug te dringen. Dat is nu gebeurd.”

Kremers ziet veel complimenten voor de reductie van het overheidstekort en zogenoemde structurele hervormingen, met name in de zorg en arbeidsongeschiktheid. „De economische vooruitzichten zijn mede hierdoor belangrijk verbeterd.” Met één suggestie, het geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, waren de Nederlandse autoriteiten het oneens. Die aanbeveling wordt ook niet gesteund door de Board.

    • Maarten Schinkel