Bestrijding van Jacobskruiskruid

(Foto Sake Elzinga) Nederland, Assen (DR) , 12-aug-2004 Bermen vol met het giftige St. Jacobskruiskruid. Foto: Sake Elzinga Elzinga, Sake

Waterschap Rivierenland begint deze maand met een onderzoek naar de effectieve bestrijding van het Jacobskruiskruid, een bloeiend onkruid dat bij consumptie dodelijk is voor mens en dier. Het Jacobskruiskruid is in Nederland de laatste jaren wijd verspreid.

In Zuid-Europa onderkent men al langer de problemen met het kruid, dat vooral grazend vee bedreigt. Het gif stapelt zich op in de lever van de dieren. Neemt het 4 tot 9 procent van het lichaamsgewicht in dan is het dodelijk .

Jacobskruiskruid gedijt het best op zand- en kleigronden waar veel licht en ruimte is. Nederlandse dijken zijn een uitstekende voedingsbodem. Het plantje kwam hier altijd al voor, maar de laatste jaren steekt het agressiever de kop op. Natuurbeheerders zien de oorzaak in het biologische beheer van wegbermen en weilanden. „Europese richtlijnen verbieden giftige onkruidverdelgers. Dat geeft de natuur en dus ook onkruid meer ruimte”, zegt een woordvoerder van waterschap Rivierenland.

Dit voorjaar maakten de provincies Gelderland, Groningen en Drenthe al bekend dat ze afspraken hadden gemaakt met landbouworganisaties en natuurbeheerders om het onkruid aan te pakken. Zo worden resten van afgemaaide planten handmatig uit veevoer verwijderd. Het waterschap Rivierenland wil op proefvelden zes bestrijdingsmethodes uitproberen. Er zal geëxperimenteerd worden met vroeg of laat inzaaien, maar ook met het spuiten van bestrijdingsmiddelen.

Het onderzoek duurt twee jaar, omdat het Jacobskruiskruid een tweejarige plant is.