Ahold blijft `koninklijk`, dat stelt me zeer teleur

Tot mijn verbazing las ik in NRC Handelsblad van 25 juli, dat supermarktconcern Ahold tóch het predikaat `koninklijk` mag behouden. De adviezen van de ministeries van Economische Zaken en Financiën zouden in deze zwaar hebben gewogen. De materiële belangen tellen dus méér mee dan fatsoensnormen. Frauderen hoort niet en zeker niet voor een `groot gegroeid' bedrijf, waar veel kleine landgenoten hun spaarzegeltjes en aandeeltjes in staken. Dit stelt me zeer teleur.

    • H.C.R. Hupkes-Wolfson Amersfoort