Politie op Antillen: hulp uit Colombia

Het recherchesamenwerkingsteam (RST) dat de georganiseerde criminaliteit op de Nederlandse Antillen en Aruba onderzoekt, heeft vorig jaar rechercheurs uit Colombia en Venezuela in dienst genomen. Dat blijkt uit het RST-jaarverslag 2005. Het RST bestaat voornamelijk uit Nederlandse rechercheurs en politiefunctionarissen van Aruba en de Nederlandse Antillen. De samenwerking met de Venezolaanse politie heeft geleid tot de oprichting van de ‘Sensitive Investigation Unit’, een gezamenlijke opsporingseenheid die ook in Venezuela opereert. Venezuela is een belangrijke exporteur van cocaïne over smokkelroutes via de Antillen naar de VS en Europa.

Op Sint Maarten maakt het RST gebruik van Amerikaanse DEA-agenten en wordt samengewerkt met opsporingsdiensten in Puerto Rico. Die samenwerking heeft vorig jaar geleid tot het oprollen van een vanuit Tsjechië bevoorraad LSD-laboratorium. Dat leverde bewijs op van een smokkelroute naar de VS die al meer dan een jaar operationeel was. Twee verdachten in deze zaak zijn inmiddels overgeleverd aan de VS.

Op Curaçao rolde het RST vorig jaar een criminele bende op die drugs smokkelde door cocaïne te ‘persen’ in de wielen en handvaten van koffers. Smokkelaars liepen tegen de lamp toen een koerier via een afgeluisterd telefoongesprek vroeg „welk wieltje hij moest openbreken”.

Het RST draaide vorig jaar 96 rechercheonderzoeken, waarvan 80 te maken hadden met drugsgerelateerde criminaliteit. Twee onderzoeken betroffen drugscriminaliteit ter financiering van terroristische activiteiten.

Het RST onderschepte in totaal 6.060 kilo cocaïne. In het jaarverslag wordt het „opvallend” genoemd dat op Aruba slechts 25 kilo cocaïne is onderschept, wat niet wil zeggen dat daar geen grootschalige drugshandel plaats vindt. „Mogelijk dat dit resultaat verband houdt met een nog te optimaliseren informatiepositie”, aldus het rapport.