Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Misschien moet deze oorlog maar eerst gevoerd worden

Naar aanleiding van de publicaties over de anti-Israëldemonstraties van eind vorige week, waarbij Israël van oorlogsmisdaden werd beticht, is een historisch opfrissertje nodig. Israël is net als zovele landen in Afrika, een kunstmatig land, in 1947/48 ingericht op het grondgebied van het voormalige Palestina, op dat moment Brits mandaatgebied. Al veel eerder, omstreeks 1200 voor Christus, hebben de Israëlieten Palestina bevochten en in bezit genomen. Ook toen hebben ze zich moeten verdedigen tegen de volkeren in de omringende landen. Het gebied is dus al millennialang het toneel van niet aflatende strijd. Door alle tijden heen is het gebied bewoond geweest door een zeer gemengde, telkens wisselende bevolking.

In de aanloopjaren naar WO II was er een ware stormloop van Joodse immigranten naar Palestina, zeer tot ongenoegen van het Arabische deel van de bevolking. En na de Tweede Wereldoorlog vroegen de Joodse slachtoffers van die oorlog om vestiging van een Joodse staat in Palestina, hetgeen opnieuw tot felle weerstand van de Arabieren leidde. De zaak werd in 1947 aan de UNO voorgelegd en die adviseerde een Joodse en een Arabische staat te stichten, waarna in 1948 alleen de Joodse staat gesticht werd.

De verenigde wereldleiders die in 1947/48 verantwoordelijk waren voor deze onafgewogen affaire, zouden nu ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen, nu het voortbestaan van de door hen gewenste staat voortdurend in gevaar is. Ook zijn deze landen medeverantwoordelijk voor alle gebeurtenissen in het Midden-Oosten die het gevolg zijn van de stichting van Israël en het nalaten van het oprichten van een Palestijnse staat.

Zoals het er nu naar uitziet, sturen de islamitische bewegingen aan op een totale oorlog met Israël. Misschien moet die oorlog maar eerst gevoerd worden om de verhitte koppen tot afkoeling te brengen, waarna aan de vergadertafel tot een redelijke verdeling van het gebied kan worden gekomen.