Kosovo-overleg in Wenen op het hoogste niveau

In Wenen wordt vandaag het in februari van dit jaar begonnen overleg over de toekomst van Kosovo op het hoogste niveau voortgezet: voor het eerst sinds de Kosovo-oorlog van 1999 ontmoeten de belangrijkste leiders van Servië en Kosovo elkaar – president Boris Tadic en premier Vojislav Kostunica van Servië en president Fatmir Sejdiu en premier Agim Çeku van Kosovo.

Van het overleg, dat onder auspiciën van de Verenigde Naties plaatsvindt en dat wordt geopend door de Oostenrijkse kanselier Wolfgang Schüssel, worden geen concrete resultaten verwacht. De kloof tussen de standpunten van Servië en Kosovo over de toekomst van de sinds 1999 door de VN bestuurde regio blijven lijnrecht tegenover elkaar staan.

Servië biedt de Kosovo-Albanezen maximale autonomie, maar wil van onafhankelijkheid niets weten. Premier Kostunica noemde dat zaterdag „een gevaarlijk denkbeeld”. „Hoe sneller het gevaarlijke denkbeeld van het scheppen van een nieuwe staat op Servië’s grondgebied wordt vergeten, hoe beter dat zal zijn voor alle partijen, en natuurlijk voor een blijvende stabiliteit in de regio,” zo zei de Servische leider.

De Kosovo-Albanezen staan op onafhankelijkheid. Premier Çeku zei dit weekeinde dat die onafhankelijkheid nog dit jaar wordt gerealiseerd. Hij zei van het Weense overleg „eerlijk gezegd niet veel te verwachten”. In de zes voorgaande ronden die sinds februari zijn afgewerkt is zo goed als geen vooruitgang geboekt.

De plaatsvervangende VN-gezant voor Kosovo, Albert Rohan, verwachtte gisteren evenmin resultaten. Toch is het overleg belangrijk, zei hij, omdat beide partijen de gelegenheid krijgen hun standpunt toe te lichten. Tegen de BBC zei Rohan dat van de Kosovaren wordt verwacht dat ze uitleggen „wat voor samenleving ze zich voorstellen en in hoeverre ze bereid zijn minderheden te beschermen”. Van de Serviërs wordt verwacht dat ze uitleggen wat ze precies bedoelen met de „maximale autonomie” die ze de Kosovaren beloven, want „verschillende [Servische] leiders hebben verschillende opvattingen over deze oplossing gepresenteerd”.

De Oostenrijkse diplomaat bevestigde dat de internationale gemeenschap de onderhandelingen over de toekomst van Kosovo voor het eind van dit jaar wil afsluiten, maar hij onderstreepte dat van „kunstmatige deadlines” geen sprake zal zijn. Aan de andere kant komt er ook geen „kunstmatige verlenging” van het overleg, aldus Rohan. (VIP, AFP)