Correcties & aanvullingen

Sancties Iran

In het interview met Flynt Leverett (de krant van 22 juli, Zaterdags Bijvoegsel) staat: ‘De regering slaagde er niet in Rusland en Cuba aan haar zijde te krijgen voor sancties tegen Iran...’. Hier worden Rusland en China bedoeld.