Steun voor Europese aanpak hoogwater

LUXEMBURG/BRUSSEL. De landen van de Europese Unie gaan samen het overstromingsgevaar van grensoverschrijdende rivieren inschatten en beperken. Een Nederlands pleidooi daartoe uit 2004 zal vandaag de steun krijgen van ministers uit de meeste EU-landen.

De EU-landen moeten samen overstromingskaarten opstellen. Hoger gelegen landen kunnen dan maatregelen nemen om hoogwater te helpen voorkomen in lage landen, zoals Nederland. Het idee voor een Europese Hoogwaterrichtlijn is in juli 2004 gelanceerd door de staatssecretarissen Melanie Schultz Van Haegen (Waterstaat, VVD) en Pieter van Geel (Milieu, CDA). Watermanager en kroonprins Willem-Alexander hield toen een pleidooi in Maastricht.

Groot-Brittannië en Zweden, die geen internationale rivieren hebben, vinden dat de aanpak van hoogwater niet Europees geregeld hoeft te worden. Andere landen zien wel voordelen. Ze hopen dat het laaggelegen Nederland meebetaalt aan hun maatregelen. Nederland gaf al eens geld aan Duitsland voor een project om rivieren te verbreden.