Code voor energie-bedrijven

U zult niet aanzetten tot twijfel of angst. U geeft geen valse of misleidende informatie. U maakt concurrenten niet zwart.

In acht hoofdstukjes publiceerde Energiened, de Nederlandse brancheorganisatie voor energiebedrijven, gisteren de gedragsregels voor het werven, onderhouden en beëindigen van leveringsovereenkomsten voor elektriciteit en gas.

De code is er gekomen op nadrukkelijk verzoek van toezichthouder DTe. Volgens een woordvoerster is het aantal klachten over misleidende en oneerlijke wervingspraktijken fors gestegen vanaf het moment dat consumenten een eigen energieleverancier mogen kiezen, 1 juli 2004. Ze noemt incidenten waarbij een colporteur om een handtekening vroeg, zogenaamd voor het versturen van verdere informatie. „Maar dan bleek iemand daarmee een krabbel onder een contract te hebben gezet”, zegt ze.

De code stelt bijvoorbeeld dat leveranciers hun klanten er schriftelijk op moeten wijzen dat voor het aangaan van een nieuw leveringscontract een opzegtermijn van zeven dagen geldt. En als iemand aangeeft het gesprek met een colporteur te willen beëindigen, moet die de woning verlaten.

Volgens Energiened is de code inmiddels ondertekend door alle achttien leden die leverancier van gas en/of elektriciteit zijn. In Nederland zijn er in totaal pakweg dertig van zulke bedrijven.

Vanaf september maken Energiened en de DTe op hun website bekend wie de code hebben ondertekend. Als blijkt dat zo’n bedrijf zich niet aan de code houdt, wordt het van de lijst gehaald.