Somalische partijen tekenen akkoord

Khartoum. De interim-regering van Somalië en de islamitische rechtbanken, die deze maand de macht grepen in de Somalische hoofdstad Mogadishu, hebben gisteren een akkoord getekend in Soedan. Het was de eerste keer dat de twee partijen om de tafel zaten en een overeenkomst tekenden, waarin ze elkaar erkenden en opriepen tot een wapenstilstand. Soedan had de gesprekken georganiseerd om een nieuwe oorlog in Somalië te voorkomen. De islamitische rechtbanken hebben een groot deel van Zuid-Somalië in handen, en de interim-regering heeft haar zetel in Baidoa, 200 kilometer naar het noorden. De internationale druk op beide partijen neemt toe om sinds 15 jaar weer een stabiele regering op te zetten in Somalië.