NRC-site We the People door naar volgende ronde

Eerst twijfelden bloggers over het nut van een wiki-site over de Europese grondwet, een initiatief van nrc.next.

Maar bij een bijeenkomst gisteren in Den Haag was men positiever: „Ga in elk geval door met dit mooie project.”

„Een spannend en goedbedoeld initiatief, maar werkt het?”Toen op 6 mei nrc.next en NRC Handelsblad de website We the People over de Europese Grondwet lanceerden, kwamen veel reacties in de blogosfeer hier op neer.

Op We the People kunnen deelnemers samen aan een stuk schrijven, zoals dat ook kan bij de wikipedia-encyclopedie. Maar anders dan bij de encyclopedie gaat het hier niet om feiten maar om meningen en strategieën. Deelnemers moeten in een gezamenlijk document een vraag beantwoorden. Zo dienden voorstanders van het grondwettelijk verdrag de vraag te beantwoorden hoe de Nederlandse bevolking alsnog van nut en noodzaak van het verdrag kunnen worden overtuigd.

Sinds de eerste fase van het project gisteren is afgerond met een bijeenkomst, gisteravond in Den Haag, is er aanleiding opnieuw stil te staan bij de vraag van de bloggers: werkt de wiki?

Het leuke van het project is dat de meeste voorspellingen niet uitkwamen. De wiki viel niet ten prooi aan een spamrobot, als bij een soortgelijk initiatief genaamd wikitution, en ook niet aan bijvoorbeeld porno, zoals bij het wiki-hoofdcommentaar van The Los Angeles Times . Ook zwiepten de meningen niet heen en weer waarbij mensen elkaars mening driftig ‘overschrijven’ .

Het tegendeel bleek het geval. Beleefd plaatsten NRC-lezers hun bijdragen naast elkaar, in plaats van over elkaar heen. Dat leverde voor scenario 1 – voer de Grondwet in – een redelijk samenhangende tekst op, zonder overigens veel nieuwe inzichten.

Bij ‘herschrijf de Grondwet’ – scenario 3 – en in mindere mate bij 2 – ‘Vergeet de Grondwet’ – gebeurde iets anders. Daar ontstond een enorme „lappendeken van discussies, creatieve voorstellen, correcties en commentaren op” , zoals drie actieve deelnemers in hun maandag gepubliceerde samenvatting schreven. Respect voor hoor en wederhoor bleek belangrijker dan het winnen van een meningenoorlogje.

Dat is mooi, want dat vindt deze krant toevallig zelf ook. Bovendien blijkt een lappendeken bruikbaarder voor bewerking dan een ‘zwiepende’ wiki die alleen de mening van de laatste bezoeker toont. Zo is filosoof Alle van Meeteren begonnen met een ‘schud en schrap methode’ om diverse ingediende teksten tot een samenhangend geheel te brengen. Gisteren pleitte hij tijdens de Haagse bijeenkomst voor geduld voor zijn wik- en weegmethode. Anderen, zoals deelnemer Sven Huynink, zagen de wiki vooral werken rond specifiekere vraagstellingen waarover kleinere, selecte groepen met elkaar delibereren.

De meeste bezoekers leken het gisteren in elk geval over één ding eens. Stel het oordeel over de wiki uit. Net zoals vorig jaar bij het referendum vijftig jaar niet-gevoerde discussie over Europa naar buiten kwam met heel verschillende thema’s, verdringen in een nieuw wiki-experiment over Europa ook allerlei verschillende onderwerpen elkaar, zei PvdA-Tweede-Kamerlid Godelieve van Heteren. „Ga in elk geval door met dit mooie project”, was haar dringende advies.