Nieuwe varianten voor tbs-stelsel

Nederland krijgt vier gespecialiseerde gevangenissen voor gedetineerden met zeer ernstige psychiatrische stoornissen. Deze inrichtingen komen in de plaats van de huidige kleinschalige voorzieningen voor tbs’ers in een groot aantal gevangenissen. Ook moet het mogelijk worden om tbs’ers meer dan nu dwangmedicatie op te leggen.

Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Donner (Justitie, CDA) besloten. Het kabinet reageert hiermee op de aanbevelingen van de commissie Visser, een Kamercommissie die onderzoek deed naar het stelsel van ter beschikking stelling (tbs). Vice-premier Zalm (Financiën, VVD) zei gisteren na afloop van de ministerraad dat het kabinet „nogal gelukkig” is met de aanbevelingen van de commissie. Het kabinet onderschrijft de belangrijkste bevindingen: dat de opzet van het huidige tbs-stelsel in stand blijft en gericht blijft op een terugkeer van tbs’ers in de maatschappij.

Het kabinet wil, net als de commissie, dat er binnen het huidige stelsel meer mogelijkheden komen om tbs’ers te behandelen. Het kabinet stelt voor om de capaciteit binnen de tbs verder uit te breiden, en bekijkt de mogelijkheid om sommige tbs’ers die nu jaren in de long-stay-afdelingen moeten blijven in de toekomst in speciale afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen en penitentiaire inrichtingen te plaatsen.

Binnen de tbs-klinieken moet het mogelijk worden om gespecialiseerde afdelingen op te richten voor bijvoorbeeld psychoten, verslaafden of verstandelijk gehandicapten. Het ministerie van Justitie bereidt een wetswijziging voor om tbs met voorwaarden langer te kunnen opleggen dan het huidige maximum van vier jaar en deze vorm van tbs ook in combinatie met een gevangenisstraf op te kunnen leggen.

Justitie zal de effectiviteit van tbs onderzoeken, om te bepalen welke behandelmethodes gefinancierd moeten worden en welke niet. Tenslotte laat het kabinet onderzoeken of de zogenoemde risico-taxaties bij op verlof gestelde tbs’ers verbeterd kan worden.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer met minister Donner over de toekomst van het tbs-stelsel.