Couperus

In het Cultureel Supplement van 9 juni wijdde Elsbeth Etty een artikel aan de aankoop door de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum van de omvangrijke Couperus-collectie van J.A. Eekhof. Volgens Etty was deze collectie voor iedereen gesloten. Zo zou ik voor mijn studie over de oorspronkelijke boekbanden van Couperus in 2000 slechts ‘een vooraf geselecteerd aanbod’ te zien hebben gekregen. Die informatie is onjuist. De heer Eekhof heeft mij voor mijn onderzoek verschillende malen inzage gegeven in zijn volledige collectie. Dankzij zijn medewerking was ik in staat mijn boek Versierde verhalen te publiceren. En de door Etty genoemde boeken met aantekeningen van Couperus, zoals Uit blanke steden onder blauwe lucht, zijn door mij geraadpleegd en gebruikt voor de uitgave van de Volledige Werken Louis Couperus en mijn studie Met Louis Couperus op tournee. Overigens is het voor het Couperusonderzoek zeer verheugend dat de collectie-Eekhof nu in openbaar bezit is gekomen.

Den Haag