Boze ouders in onderwijs 2

In publicaties over agressieve ouders, die op hoge poten naar de leerkracht van hun kroost stappen, valt het me telkens weer op dat één advies ontbreekt: begin het schooljaar met huisbezoeken.

Ik heb van 1967 tot 1978 in het lager onderwijs gewerkt, voornamelijk op wat toen nog achterbuurtscholen heetten. Ook toen al werden die bevolkt door taalarme, vaak lastige, uit gebroken gezinnen afkomstige kinderen. Ook toen al waren de ouders geen lieverdjes. Maar wij begonnen het schooljaar met huisbezoeken. Niet om over de vorderingen of het gedrag van de kinderen te praten, maar gewoon om kennis te maken. Het kopje koffie met vel (ugh) nam ik maar voor lief.

In plaats van de ouders te bestoken met opvoedingsadviezen hadden we het nauwelijks over hun kinderen. Dat was ook niet nodig, want die hadden al snel in de gaten dat `meester` en ouder(s) één front vormden.