Onderwijs krijgt meer vrijheid

Universiteiten moeten niet langer verantwoording afleggen aan de overheid, maar aan studenten, docenten, werkgevers en de samenleving. Studenten krijgen meer vrijheid om hun studieverloop te bepalen. Dat zijn enkele punten uit het voorstel voor de Wet hoger onderwijs en onderzoek.

pagina 8