Man ziet boze blik snelst

Uit onderzoek blijkt: man herkent agressiviteit sneller.

Boze mannengezichten worden sneller opgemerkt door mannen dan door vrouwen. Tot die conclusie komen de Amerikaanse hersenwetenschappers Mark Williams en Jason Mattingley deze week in het vakblad Current Biology, na een experiment waarbij proefpersonen de bozerik in een serie foto’s van gezichten moeten ontdekken.

Volgens de wetenschappers is de grotere mannelijke opmerkzaamheid voor agressieve gezichtsuitdrukkingen een gevolg van selectie in de loop van de evolutie. Het snel opmerken van boze gezichten zou bijvoorbeeld de kans op een confrontatie kunnen beperken. Dat is vooral voor mannen belangrijk, omdat zij agressiever zijn dan vrouwen.

De proefpersonen (78 mannen, 78 vrouwen) werd gevraagd de blik te fixeren op een bepaald punt op een beeldscherm. Daarna verscheen er een ring van vier of acht mannelijke of vrouwelijke gezichten omheen. De uitdrukking op de meeste gezichten was neutraal, er zat telkens één boze of angstige blik tussen. De onderzoekers klokten de tijd waarbinnen de proefpersonen deze aanwezen.

Kwaad kijkende mannenkoppen werden door iedereen het snelst opgemerkt. Mannen zagen deze binnen een seconde; vrouwen deden er significant langer over. Boze vrouwen werden minder snel opgemerkt, in iets meer dan een seconde (waarbij de vrouwen er gemiddeld weer 150 milliseconden langer over deden). Bange gezichten vielen veel minder snel op (anderhalve seconde) en bovendien was er geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke waarnemers noch gezichten.