Kerk gered met allochtone priesters

Het bisdom Haarlem wijdt morgen vier nieuwe priesters. Onder hen twee Filippino’s en een Hondurees. In Noord-Holland zijn meer dan twintig priesters afkomstig uit het buitenland. Alleen met behulp van buitenlanders kan Haarlem het bestand op peil houden.

Haarlem doet het goed. Geen enkel ander bisdom wijdt morgen meer dan vier priesters – de eerste zaterdag na Pinksteren is de traditionele dag daarvoor. In Roermond is dit jaar voor het eerst sinds 1897 geen wijding van een afgestudeerde seminarist. In Breda heeft zich in vijf jaar tijd geen enkele kandidaat meer aangediend.

„Voorwaarde voor buitenlanders die in Nederland priester willen worden, is natuurlijk dat zij Nederlands spreken”, zegt mgr. Jan Hendriks, rector van seminarie Willibrordhuis in Haarlem. Het bisdom sloot zich als eerste in Nederland aan bij de Neokatechumenale Weg. Dit is een internationale organisatie die het geloof nieuw leven wil inblazen.

Negentwintig priesters, voornamelijk uit het buitenland, vonden hun weg via het Neokatechumenaat naar Haarlem. „Het was een goede manier om genoeg nieuwe priesters op te leiden voor ons bisdom. Al jaren hebben wij een stabiel aantal van 77 priesters”, zegt Hendriks. Haarlem is vrijwel het enige bisdom dat niet te kampen heeft met een grote afname van het priesteraantal. Breda verloor tussen 1998 en 2004 bijna de helft van zijn priesters. Utrecht, Roermond, Rotterdam en Den Bosch een kwart.

Volgens Hendriks „gaat het met buitenlandse priesters niet slechter dan met Nederlanders. Zeker de priesters uit zuidelijke landen komen iets losser over. Dat spreekt veel parochianen aan. Bovendien zijn parochianen zelf vaak ook uit het buitenland afkomstig. Laatst was onze bisschop bij een dienst in Amsterdam. Daar was geen enkele autochtone Nederlander aanwezig.”

Niet alleen in Noord-Holland werken buitenlandse priesters. Ook in andere bisdommen worden parochies geleid door buitenlanders. „Het gaat om een klein percentage, maar in het bisdom Den Bosch zijn priesters uit India, Zwitserland, Groot-Brittannië, Vietnam en België”, zegt de rector van het seminarie Sint Janscentrum, mgr. Jeroen Miltenburg. Volgens Miltenburg krijgt het bisdom soms het verzoek van een parochie om een buitenlandse priester aan te stellen. „De parochianen willen dan een frisse, blijmoedige kijk op het geloof.”

Een keus voor een priesteropleiding via het Neokatechumenaat is niet vrijblijvend. Ben je eenmaal in een bisdom ingeloot, dan blijf je daar voorlopig ook. „Anders krijg je dat mensen uit arme landen alleen maar priester worden om naar een rijker land te kunnen”, zegt Hendriks.