Contactgroep komt met lijst met eisen aan regering Kosovo

De internationale gemeenschap heeft de regering van Kosovo een lijst van dertien specifieke maatregelen overhandigd. Die moeten binnen vier tot zes maanden worden uitgevoerd. Daarna neemt de internationale gemeenschap dan een beslissing over de toekomst van Kosovo.

De internationale gemeenschap eist wetten over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid om andere talen dan het Albanees te gebruiken. Ook moet geld beschikbaar komen voor de terugkeer van vluchtelingen en moeten meer politiebureaus worden geopend om de veiligheid van de etnische minderheden te garanderen. De lijst met maatregelen lekte gisteren uit en is nog niet l bekendgemaakt.

De lijst, tot stand gekomen in coördinatie met het VN-bestuur in Kosovo, is opgesteld door de Contactgroep, waarvan de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland deel uitmaken. De lijst is een sterk ingekorte versie van het in 2003 opgestelde ‘standaarddocument’. Dat document was een honderd pagina’s lange lijst van eisen, waaraan Kosovo moet voldoen op het gebied van mensenrechten, democratisering, de vorming van een rechtsstaat en die van een functionerende markteconomie. Pas als aan die eisen zou zijn voldaan, zou worden gesproken over de staatkundige toekomst van Kosovo. Inmiddels is dat overleg over de toekomst begonnen zonder dat aan de eisen van 2003 is voldaan – reden voor de Contactgroep om een nieuwe, veel kortere lijst op te stellen. Dat statusoverleg moet eind dit jaar uitmonden in een antwoord op de vraag of Kosovo deel moet blijven van Servië of onafhankelijk moet worden.

Eerder deze week schortten de Kosovo-Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen, hun samenwerking met het VN-bestuur op. Later meldden ze dat ze niet de relaties met het VN-bestuur UNMIK, maar die met de regering van Kosovo verbraken. De Kosovaarse media hebben sindsdien geconcludeerd dat de Serviërs in het noorden van Kosovo uit zijn op „een totale afscheiding” van hun gebied. Zowel het VN-bestuur als de regering van Kosovo zegt nog niets van de boycot te merken, maar UNMIK meldde gisteren toch vijfhonderd man VN-politie naar het noorden te sturen in verband met de spanningen. (Reuters, AP)