Van Geel past convenant Borssele aan

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) tracht op dringend verzoek van oppositie en regeringsfracties in de Tweede Kamer het risico voor de staat bij het openhouden van de kerncentrale Borssele te verkleinen.

In een telefoongesprek met de eigenaren van de centrale heeft Van Geel er vanmorgen op aangedrongen om een enkele bepaling in de overeenkomst tussen de rijksoverheid en de Energie Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) alsnog aan te passen. Aandeelhouders van EPZ zijn de energiebedrijven Delta en Essent. De overeenkomst moet volgende week worden ondertekend.

In een discussie gisteren met de Tweede-Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) bleken vooral de woordvoerders van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks wantrouwig over het convenant dat Van Geel namens de staat heeft opgesteld met de bestuurders van de kerncentrale. Volgens de Kamerleden Samsom en Duyvendak kan de staat „en dus de Nederlandse belastingbetaler” onder alle omstandigheden verplicht worden tot betaling van compensatiegeld als Borssele moet worden gesloten, omdat bijvoorbeeld de gebruikte splijtstofstaven niet langer kunnen worden opgewerkt.

Eerder al werd hierover op aandringen van de oppositie advies gevraagd aan de parlementsadvocaat. Deze kwam tot de conclusie dat het betreffende artikel inderdaad niet 100 procent duidelijk is. Hij stelde toen voor de bepaling strakker te formuleren, waardoor minder ruimte zou bestaan voor interpretaties. De parlementsadvocaat vroeg zich bovendien af waarom het rijk de verplichting op zich heeft genomen een „ongestoorde bedrijfsvoering” voor de kerncentrale te garanderen.

Van Geel bestrijdt de opvatting van Samsom en Duyvendak en benadrukt dat het artikel uitsluitend betrekking heeft op wettelijk geregelde vergoedingen voor „onevenredige schade”. Zijn partijgenote Spies vroeg hem waarom dan zijn eigen interpretatie niet in het convenant is opgenomen en wel een voor andere uitleg vatbare tekst.

Volgens Van Geel waren ook de energieproducenten op hun hoede bij de onderhandelingen over het contract. „Immers in het verleden is op allerlei manieren en met gebruik van oneigenlijke middelen getracht de kerncentrale stil te leggen.” Kamerlid Samsom (PvdA) vindt dat Van Geel zich „in het pak heeft laten naaien”.