Toename klachten over ongelijke behandeling

Het aantal klachten dat in 2005 bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) werd ingediend, is vorig jaar met 45 procent gestegen ten opzichte van 2004. In totaal kwamen er 621 klachten binnen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de commissie, een door het rijk ingesteld orgaan.

Verreweg het grootste deel van haar tijd besteedde de commissie ook vorig jaar aan klachten over discriminatie op het werk (67 procent van alle klachten, in 2004 was dat 62 procent). De grootste stijgingen deden zich voor onder klachten op grond van leeftijd en handicap/chronische ziekten. De oorzaak van de toename is volgens de commissie, dat in 2003 een verbod op het maken van onderscheid op grond van een handicap of een chronische ziekte en in 2004 op basis van leeftijd is opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling. Bij leeftijd of het hebben van een ziekte of handicap speelde dat onder meer een rol bij de werving en selectie van personeel.

De spraakmakendste oordelen van de commissie hadden betrekking op religie (15 oordelen, terwijl er 20 klachten werden ingediend). Meestal gaat het om het dragen van een hoofddoek. Ook krijgt de commissie bij voortduring klachten van onderwijzend personeel dat niet wordt aangenomen op christelijke scholen als het die christelijke signatuur niet actief uitdraagt. Bijvoorbeeld de zaak van een christelijke school die een niet-praktiserende moslim afwees als roostermaker. Na het oordeel van de commissie dat dit niet was toegestaan, werd de vrouw alsnog in dienst genomen. 73 procent van de adviezen van de commissie, die niet bindend zijn, wordt opgevolgd.