Zelfde concept voor opsporen van daders

Hoe verbaasd kun je zijn als je in NRC Handelsblad van 9 mei in het artikel `Politie gebruikt gsm burger bij opsporing` leest dat de wijze waarop de Raad van Hoofdcommissarissen dit voorstelt, volledig overeenkomt met een concept dat mijn bedrijf in augustus 2005 heeft ingediend bij de politie van Amsterdam voor de prijsvraag `De Grote Prijs van Amsterdam`. Mijn concept getiteld: `Delict Foto Alarmnummer: `113” werd niet genomineerd en ik ontving een zaklantaarntje van de politie.

Nog erger wordt het als je vervolgens ontdekt dat de firma die in het artikel genoemd wordt als uitvinder van dit concept, blijkbaar wel op de hoogte is. Wat is er aan de hand als zelfs de politie van Amsterdam aan de haal gaat met concepten, die je als bedrijf in goed vertrouwen instuurt naar `De Grote Prijs`, hiervoor investeringen doet en met een zaklantaarn het riet in wordt gestuurd.

Het is bedroevend als je in het enthousiaste commentaar van de hoofdcommissaris leest dat `dit een uitstekend concept is voor het opsporen van daders` en daarmee voorbijgaat aan de essentie van het concept.

Op de website van de genomineerde firma zie ik dat zij denken aan vastleggen en gebruiken van foto`s, wat technisch heel juist is. Maar aan de essentie gaan zij voorbij: preventie, voorkom een misdrijf, dat is het doel van mijn concept. Als hierdoor een daling van misdrijven dus leed en verwondingen van 10 procent of meer zelfs, zou optreden hebben we heel veel bereikt.

    • Ir. W.G. Kolenbrander One Way Wave Holding B.V