Waar staat de politiek in de Palestijnse-zaak?

Zal Europa de Palestijnen opnieuw in de steek laten? Oscar Garschagen wijst er in zijn artikel van 26 mei op dat niet alleen president Bush de gewelddadige Israëlische annexatie van Palestijns grondgebied zal erkennen, maar dat ook de Europese Unie door de knieën zal gaan. Als dit gebeurt zullen opnieuw de mensenrechten en het internationale recht worden geschonden.

Het standpunt van de EU is vastgelegd in de Sevilla Verklaring van 2002: de EU stelt zich ten doel ”een democratische, vreedzame en levensvatbare Palestijnse staat op basis van de grenzen van 1967, met indien nodig kleine aanpassingen op basis van instemming van beide partijen”. In 2005 voegde de Europese Raad hier aan toe dat ”de EU geen enkele wijziging van de grenzen van 1967 zal erkennen behalve als ze voortkomen uit onderhandelingen tussen beide partijen”.

Nu Israël met haar militaire overmacht heeft besloten een groot deel van de Westelijke Jordaanoever in te lijven, zal er niets van die levensvatbare Palestijnse staat overblijven en zal het geweld opnieuw zegevieren over het internationale recht. Waar staan de Nederlandse politieke partijen, van de PvdA tot en met de VVD, in deze kwestie?

Tot nog toe zijn ze oorverdovend stil als het gaat om bescherming van de rechten en de toekomst van het Palestijnse volk.

    • T. Weijdema Amsterdam