Verdonk en Pasic

Het College Beveiliging Persoonsgegevens oordeelt dat Rita Verdonk de wet heeft overtreden bij het verstrekken van persoonlijke gegevens over Taïda Pasic aan De Telegraaf. Dit is niet de eerste keer is dat Verdonk probeert persoonlijke vetes uit te vechten door het geven van vertrouwelijke gegevens aan De Telegraaf.

Vier van de medewerkers van 26.000 Gezichten [initiatief van filmmakers om uit te zetten asielzoekers te portretteren, red.] hadden op 7 juli 2005 een gesprek met de heren Bruinsma (persvoorlichter van Verdonk) en Ter Kuile (directeur Vreemdelingenzaken) op het ministerie van Justitie. Daarin werd door Verdonks voorlichter met zoveel woorden toegegeven dat vanuit het ministerie initiatief was genomen om over vier hoofdpersonen uit onze filmportretten persoonlijke informatie te verstrekken, eerst aan De Telegraaf en later aan HP/De Tijd. Informatie die, bleek later na onderzoek van de advocaten van betrokkenen, ook nog leugenachtig en grotendeels onjuist bleek te zijn.

Inmiddels is het iedereen duidelijk dat deze minister geen kritiek op haar functioneren kan verdragen. Zoals we in het debat rond Hirsi Ali hebben gezien loopt zij in de zwaarden die zij zelf heeft opgeheven. Als zij wordt verkozen tot lijsttrekker van de VVD zal deze partij ervaren wat een gevaarlijke koers deze brokkenpiloot vaart.

    • Joost Bosland Initiatiefnemer 26.000 Gezichten