Topman WTO zet druk op dialoog

De 149 landen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moeten eind deze maand overeenstemming bereiken over vermindering van landbouwsubsidies en het verlagen van tariefmuren voor landbouw- en industriële producten. Indien dat niet gebeurt, is de kans verkeken op een mondiaal akkoord dit jaar over de verdere liberalisering van de wereldhandel in de huidige, zogeheten Doha-ronde.

Die boodschap heeft WTO-topman Pascal Lamy de lidstaten gisteren voorgehouden. Lamy wil dat in de laatste week van juni de ministers van Handel naar Genève komen om de laatste knopen door te hakken in de verschillende handelsdossiers. Aanvankelijk gold eind juli als uiterste datum voor overeenstemming, maar volgens Lamy is een akkoord dit jaar dan niet meer haalbaar.

De Doha-ronde zou tot 2004 lopen, maar heeft al een aantal deadlines gemist. Ook nu verlopen de besprekingen uiterst moeizaam.

Centraal staan de onderhandelingen over landbouw. Hier eisen landen als de VS, India, Brazilië en Australië verdergaande tegemoetkomingen van de Europese Unie. Een patstelling dreigt bij deze besprekingen.

Eurocommissaris Mandelson (Handel) gaf onlangs evenwel aan bereid te zijn tot concessies. Maar de landbouwministers van de EU wezen dit eerder deze week tijdens een informele bijeenkomst in Oostenrijk resoluut af. De Franse minister Bussereau zei dat hij er de voorkeur aan geeft de Doha-ronde te laten mislukken.