Populistische demagogie niet erg wetenschappelijk

Op de opiniepagina van 22 mei kapittelt Paul Kalma, in zijn hoedanigheid als directeur van de Wiarda Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Tweede Kamer over het niet naar huis sturen van minister Verdonk. De toon en inhoud van zijn artikel zijn echter uitgesproken niet-wetenschappelijk.

Allereerst bevat het stuk feitelijke onjuistheden. Niemand pakt het paspoort van Hirsi Ali af, niemand gaat het teruggegeven. Maar feiten blijken ondergeschikt als het vooral de bedoeling is om het edele ros van de morele superioriteit te berijden. Daarbij wordt een uitgesproken populistische demagogie overigens niet geschuwd. Er wordt gesproken van `beschamend`, er wordt een verband gesuggereerd met de behandeling van oorlogsmisdadigers, er worden toespelingen gemaakt op `een reeks eerdere blunders` van Verdonk. Een meer wetenschappelijke beschouwing zou wellicht de vraag opgeworpen hebben of het dichtst bevolkte land ter wereld wel de meest geschikte omgeving biedt voor het opnemen van grote aantallen asielzoekers en economische vluchtelingen. En als democratisch overeengekomen wetten en regelgeving niet consequent dienen te worden toegepast als het de schrijver niet goed uitkomt, welke procedures van gelijke behandeling die ook nog de belangen van de Nederlandse samenleving dienen staat hij dan wel voor? Op die manier zou Paul Kalma een aanzet tot een zinvolle wetenschappelijke discussie hebben kunnen geven. Een aaneenschakeling van emoties en verdraaiingen draagt hier niet aan bij. Een gemiste kans, een directeur van een wetenschappelijke bureau onwaardig .

    • Prof.dr. C.A. de Lange