Oud-directeur pronkt met andermans veren

De heer Jonker, tot voor kort directeur van Den Engh, pronkt op een belangrijk punt met andermans veren, en daardoor is het artikel `De ondergang van een pedagoog`, (NRC Handelsblad, 22 mei) bezijden de waarheid. De SGS (SocioGroepsStrategie) is namelijk niet door Jonker ontwikkeld, maar al veel eerder door de orthopedagoog dr. G. de Lange.

Een aantal jaren geleden is dr. De Lange namelijk door de heer Jonker gevraagd te adviseren over de wijze waarop de SGS binnen Den Engh toegepast zou kunnen worden. Sindsdien zijn er binnen Den Engh tal van projecten vanuit de SGS opgezet, waarbij De Lange en pedagoog J. Koning gedurende geruime tijd een adviserende rol hebben gehad. Vanwege onder meer dit werk is De Lange op 29 april 2005 geridderd.

Enige tijd geleden hebben De Lange en de onlangs overleden J. Koning uit onvrede over bepaalde ontwikkelingen binnen Den Engh zich als adviseurs teruggetrokken.

De heer Jonker heeft dus niet, zoals hij beweert, de funderingen van de SGS ontwikkeld, hij heeft de SGS alleen toegesneden op de praktijk binnen Den Engh.

    • Caroline Penninga Arnhem
    • Anita van `T Wout