Nieuw zorgstelsel levert bedrijven 1,5 miljard op

Grote Nederlandse ondernemingen hebben samen meer dan 1,5 miljard euro verdiend doordat zij bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering van (oud-)werknemers hebben geschrapt.

Het schrappen van de bijdrage in de zorgkosten heeft de winst van de bedrijven vergroot. Zij hadden reserveringen gevormd voor de zorgkosten, die nu niet meer nodig zijn en vrijvallen ten gunste van de winst. De hogere winst werkt bij sommige ondernemingen ook door in de jaarlijkse bonus die de bestuurders ontvingen.

„Die invloed is marginaal”, zegt een woordvoerder van ING, gezien de stijging van de winst ten opzichte van het bedrag dat met het schrappen van de zorgbijdrage is gemoeid. De geschrapte bijdrage van 114 miljoen euro had minimale invloed (minder dan 2 procent) op de winst van de bank.

De grootste baten boekten ABN Amro (392 miljoen euro voor belasting), Philips (187 miljoen euro) en drie van de grote energiebedrijven. Bij energiebedrijf Essent gaat het om 209 miljoen euro voor belastingen, maar daar staan bijzondere lasten tegenover. De vrijval van de zorgkosten werkt wel door in de financiële criteria voor de grootte van de bonus. Ook bij energiebedrijf Eneco, dat 83 miljoen euro voor belasting verdient dankzij de zorgwet, werkt de opbrengst door in de winst die de bonussen bepaalt. „Maar de bonus is gemaximeerd op 20 procent van het vaste salaris” van de bestuurders, zegt een woordvoerder.

De bedrijven schrapten de regelingen voor de zorgkosten doorgaans omdat in het nieuwe zorgstelsel het onderscheid tussen particuliere en ziekenfondsverzekerden is verdwenen, de overheid zelf een zorgtoeslag heeft ingevoerd voor mensen met een smalle beurs en kosten moeten worden bespaard. Met name gepensioneerde werknemers zijn de dupe geworden van de maatregelen.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) heeft naar aanleiding van de opbrengsten laten weten dat het schrappen van de tegemoetkomingen geen bedoeld effect was van de nieuwe zorgwet.

Meevallers: pagina 17

    • Menno Tamminga