Nederlanderschap aan naam of aan persoon

In geen van de talrijke beschouwingen over het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali, die ik heb gelezen, heb ik de kern zo raak en zo pregnant onder woorden gebracht gezien als in de column van Afshin Ellian in Opinie & Debat van 27 mei. ”Het Nederlanderschap wordt niet aan een naam, maar aan een persoon toegekend”. Het abstraheren van een persoon tot een naam noemt hij ”buitengewoon pervers”. Hadden de minister en het kabinet zich dit maar gerealiseerd en ernaar gehandeld. Dan hadden zij ook begrepen, dat het steriele beroep op `regel is regel` en `wet is wet` niet per definitie rechtvaardigheid impliceert, maar tot grote onrechtvaardigheid kan leiden. Niet voor niets luidt een eeuwenoude waarschuwing: summum ius summa iniuria, het grootste recht kan tot het grootste onrecht leiden. Of zoals een ander oud gezegde luidt: de letter doodt, de geest maakt levend. Het veronachtzamen van deze wijsheden heeft in wat Ellian de ”Verdonkiaanse wereld” noemt met een beroep op de letter van de wet (`regel is regel`) op grote schaal tot onmenselijke en daarmee onrechtvaardige beslissingen geleid.

    • Mr. Willem Aantjes Utrecht