Nederland heeft weer begrotingsoverschot

Den Haag. Voor het eerst in zes jaar heeft het ministerie van Financiën een positief saldo op de begroting gemeld. In april bedroeg het volgens de Europese normen voor het begrotingsbeleid 0,4 procent. Het overschot is het gevolg van meevallende belasting- en premie-opbrengsten, die hun oorzaak vinden in de aantrekkende economische groei. De Voorjaarsnota van minister Zalm ging uit van een tekort van 1 procent voor dit jaar.