Meer privaat geld naar arme landen

Washington, 30 mei. In 2005 hebben bedrijven en beleggers meer geld naar ontwikkelingslanden gesluisd dan ooit tevoren, maar de armste landen komen er nog steeds bekaaid van af. Uit een rapport dat de Wereldbank gisteren naar buiten bracht, blijkt dat de kapitaalstromen vanuit de particuliere sector naar ontwikkelingslanden in 2005 zijn uitgekomen op 385 miljard miljard euro. Volgens de Wereldbank werd het geld voornamelijk gebruikt voor de aankoop van staatsbedrijven en de financiering van overnames en fusies.