Kamer bepleit celstraf voor maken van kartelafspraken

De bestuurders van ondernemingen die zich schuldig maken aan kartelafspraken, moeten tot gevangenisstraffen veroordeeld kunnen worden.

Dit zullen het CDA en de PvdA volgende week voorstellen bij de evaluatie van de mededingingswet in de Tweede Kamer. Kamerlid Jan ten Hoopen (CDA), al langer voorstander van celstraffen voor bedrijfsbestuurders, krijgt steun van Kamerlid Heemskerk (PvdA). Hiermee is er een meerderheid in de Kamer om de straffen in de kartelwetgeving aan te scherpen.

Ten Hoopen wil ook dat er bestuursverbod komt voor veroordeelde bedrijfsmanagers, net als een klachtenloket voor consumenten.

Onder de huidige wetgeving legt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) boetes op aan bedrijven die betrapt zijn op kartelafspraken. Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) wil dat de boetes die de NMa oplegt, verhoogd worden en op de bestuurders persoonlijk verhaald kunnen worden. Heemskerk zegt: „Ik hoop dat we in de Kamer Brinkhorst kunnen overtuigen een stapje extra te doen.”

Aangezien kartelafspraken voor ondernemingen zeer lucratief kunnen zijn en deze de consumenten schaden, moet er sprake zijn van afschrikwekkende straffen. Met een veroordeling tot een gevangenisstraf krijgen bestuurders een strafblad en hebben ze hun carrièrekansen vergooid. Heemskerk: „Bestuurders willen Amerikaanse salarissen, dan moeten ze ook Amerikaanse straffen kunnen krijgen.”

Ten Hoopen en Heemskerk willen dat de verzwaarde straffen door de rechter worden opgelegd.

Behalve de invoering van celstraffen voor veroordeelde bestuurders wil Heemskerk de bevoegdheden van de NMa uitbreiden. „De NMa moet dezelfde bevoegdheden krijgen als de Europese Commissie heeft. Nu bestaat de situatie dat Eurocommissaris Neelie Kroes meer mag in Nederland dan de voorzitter van de NMa, Pieter Kalbfleisch.”

Ten Hoopen (CDA) wil betere regulering van economische sectoren waarin sprake is van slechts enkele grote bedrijven (oligopolies). De positie van consumenten wil hij versterken met een klachtenbureau waar consumenten via de rechter verhaal kunnen halen op machtsmisbruik door bedrijven. „Leiding geven aan kartels is diefstal van het midden- en kleinbedrijf en van de consumenten”, aldus Ten Hoopen.