Ga zelf op zoek naar goede zorgverzekeraar

Opvallend in de discussie over de weigering van zorgverzekeraars om groepen chronisch zieken een collectieve polis aan te bieden is dat de term marktwerking vertaald wordt naar goedkoop (NRC Handelsblad, 27 mei).

De vraag is of het wel slim is van een patiëntenorganisatie om te proberen een collectieve maatwerkpolis te verwerven. Een andere weg zou zijn om de leden van de patiëntenorganisatie te adviseren zelf op zoek te gaan naar een goede verzekeraar, via een andere collectiviteit, en hen daarbij te helpen. Collectiviteiten zijn er immers voldoende (zelf kon ik kiezen uit 3 verschillende maatschappijen). De patiëntenorganisatie kan zich dan tot taak stellen om, bij problemen of conflicten met een zorgverzekeraar, bijstand aan hun leden te bieden.

Door de zo ontstane variëteit aan polissen in de belangenorganisatie kan deze, middels onderzoek bij hun leden, zichtbaar maken wie nu de beste zorg verleent tegen de relatief gunstigste voorwaarden. Publicatie van een dergelijk onderzoek is ook voor niet-leden zeer interessant. Chronische of langdurige ziekten liggen immers voor iedereen op de loer.

    • Paul Ubaghs Rosmalen