Donner: burgermoed in de wet

Het openbaar ministerie gaat geweld tegen mensen die ‘burgermoed’ hebben betoond, strenger bestraffen. Minister Donner (Justitie, CDA) heeft dat afgesproken met de top van het openbaar ministerie.

Donner komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer die daar in 2004 in een debat over verhoging van de strafmaxima om had gevraagd. In een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer wijst hij er wel op dat het moeilijk is in objectieve termen gedrag van burgermoed vast te stellen.

Er is bijvoorbeeld sprake van burgermoed als iemand ingrijpt bij agressie op straat of andere excessen. Omstanders die vervolgens de persoon die ingrijpt belagen, moeten van de Tweede Kamer extra hard bestraft worden.

Zwaardere bestraffing moet overigens niet alleen gelden voor agressie tegen burgers die burgermoed betonen, maar ook ambtenaren of andere werknemers met een publieke functie. Agressie tegen ambtenaren is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees uit dat ook agressie tegen brandweerlieden is gestegen.

Minister Donner wil de mogelijkheid van strafverzwaring laten ingaan als de mogelijkheden voor het OM om zelf zaken af te doen worden uitgebreid, dus in principe zonder tussenkomst van de rechter Voor dat beleid van om-afdoening zal het Wetboek van Strafvordering deels worden herzien. De strafeisverzwarende omstandigheid van geweld tegen iemand die burgermoed heeft betoond, zal daarin worden meegenomen.