'Deze Grondwet beste compromis’

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken mogen het afgelopen weekeinde dan uitgesproken hebben dat het Grondwettelijk Verdrag van de Europese Unie herschreven moet worden, lang niet iedereen is het daarmee eens. Op We the People – de nieuwe interactieve site van nrc. next – schrijven voorstanders van de Europese Grondwet samen aan een stuk waarin ze de noodzaak van het bestaande Verdrag uiteenzetten. „De Europese Grondwet in zijn huidige vorm is het best denkbare compromis tussen tenminste 25 (soms zeer) uiteenlopende visies, waaronder de Nederlandse”, meent een van de deelnemers.

Lees en schrijf mee op: http://wethepeople.nrc.nl