CT-scan van nut na val of botsing

Patiënten die na een flinke val of een auto- ongeluk op de eerste hulp komen en die bij bewustzijn zijn, kunnen het best ook in de CT-scanner worden bekeken. Zo’n whole body scan voor alle patiënten die een ‘stompe’ botsing hebben meegemaakt en die geen zichtbare verwondingen hebben, is omstreden. Een stompe botsing is een flinke klap tegen een groot oppervlak, zoals een automobilist die met 50 kilometer per uur ergens tegenaan rijdt. Sommige trauma-artsen vinden dat het lichamelijk onderzoek dan niet genoeg zekerheid geeft. Zo kan de milt of de lever beschadigd zijn, zonder dat iemand iets merkt.

Patiënten die buiten bewustzijn zijn, gaan doorgaans de CT- scanner in om een beeld te krijgen van hun interne verwondingen. Maar een aanspreekbare patiënt gaat de ene keer wel de scanner in, de andere keer niet. Californische traumatologen onderzochten duizend slachtoffers van een ongeval met de CT- scanner. De helft was bij vol bewustzijn. Zij zouden normaal niet allemaal gescand zijn. Ze bleken echter bijna even vaak lever-, milt-, nier- en bloedvatschade te hebben als de versufte. Op basis van het 3D-beeld uit de scanner wijzigden de artsen de behandeling bij één op de vijf patiënten. Vaak kwamen belangrijke interne verwondingen aan het licht.