Chirac verleent gratie: schok

De Franse president Chirac heeft gisteren een uitzonderlijke fronde tegen zichzelf tot stand gebracht. Zelfs parlementsvoorzitter Jean-Louis Debré – een van zijn trouwste aanhangers – beschuldigde de president ervan de Franse politiek een „afschuwelijk aanzien” te hebben gegeven: dat van een machine om zichzelf schoon te wassen.

Aanleiding is de gratie die Chirac vorige week verleende aan het parlementslid Guy Drut (UMP). Drut werd onlangs veroordeeld wegens betrokkenheid bij corruptie in de Parijse bouwwereld. Drut werkte destijds voor Chirac, de burgemeester van Parijs.

Na de gratie herinnerde een communistische afgevaardigde aan het fin de règne van koning Lodewijk XVI, die uiteindelijk werd onthoofd in de Franse revolutie. Centrumpoliticus Bayrou (UDF) vroeg zich af „of ze gek geworden zijn” op het Elysée.

Het antwoord was een verwijzing naar een amnestiewet uit 2002, die de president toestaat gratie te verlenen aan personen die bijzondere sportieve, maatschappelijke of economische verdiensten voor Frankrijk hebben. Drut was niet alleen Olympisch kampioen hordelopen in 1976, hij is ook een van de drie Fransen in het Internationaal Olympisch Comité. Sinds december is hij door het IOC geschorst. Volgens minister van Justitie Clément is de gratie een voorwaarde om het IOC-lid weer geaccepteerd te krijgen.

Maar die uitleg bleek niet overtuigend voor de UMP-afgevaardigden. De partijgenoten van Chirac kwamen tot de conclusie dat het Elysée „compleet afgesneden” is van het land. Debré voorspelde een ‘dramatische’ uitwerking van de kwestie. Drut volgde het debat vanaf zijn zetel in het parlement.