Zorgpremies van pensionado’s toch verschillend per land

Gepensioneerden in Spanje gaan gemiddeld 60 procent minder betalen voor hun zorgverzekering per 1 juli. Nederlandse gepensioneerden in Turkije zullen nog 5 procent betalen van wat ze nu kwijt zijn aan hun verzekering, voor Marokko is dit 1,5 procent. Alleen wie in Ierland, Noorwegen of IJsland woont gaat meer betalen. Teveel betaalde premies zullen worden terugbetaald, te weinig betaalde premies kwijtgescholden.

Dit staat in een brief die minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Aanvankelijk moesten de zogenoemde pensionado’s in het nieuwe zorgstelsel sinds 1 januari 2006 fors hogere premies gaan betalen. Een aantal van hen spande een rechtszaak aan. De kosten voor hun verzekering konden oplopen tot meer dan 10.000 euro per jaar, volgens de gedupeerden. Bij het vaststellen van de premies was geen rekening gehouden met de kosten en kwaliteit van de zorg in het woonland, maar alleen met de kosten in Nederland. De rechter oordeelde dit voorjaar dat dit tegen de wet is. Hoogervorst komt nu met een voorstel dat uitgaat van de kosten van zorg in het woonland.

De gepensioneerden zullen nog steeds een vaste premie en inkomensafhankelijke premies betalen. Dit bedrag wordt echter vermenigvuldigd met de zogeheten woonlandfactor: de zorgkosten in het woonland gedeeld door de Nederlandse zorgkosten. Omdat de kosten voor zorg in Spanje ongeveer drie keer lager zijn dan in Nederland, hoeven gepensioneerden die in dat land wonen voortaan één derde van de Nederlandse premies te betalen. Met de introductie van de woonlandfactor zijn de Nederlandse premies waarmee gerekend wordt echter verhoogd. Hierdoor zullen pensionado’s in Spanje bijvoorbeeld niet één derde, maar 40 procent gaan betalen, ten opzichte van de oude regeling.

In Noorwegen, IJsland en Ierland zijn de kosten van zorg hoger dan in Nederland. Nederlandse gepensioneerden in die landen zullen dan ook meer premie gaan betalen. Voor Noorwegen zou dit gemiddeld neerkomen op 50 procent meer, voor Ierland 13 procent en voor IJsland 40 procent.

Hoe de nieuwe regeling precies uitpakt, zal nog blijken. Dit verschilt namelijk per geval. Een groot deel van de premie is inkomensafhankelijk. Gepensioneerden kunnen er meer of minder op vooruit, of achteruit, gaan dan de genoemde percentages.