Verdonk was ‘onzorgvuldig’

Minister Verdonk heeft „onzorgvuldig” gehandeld door vertrouwelijke informatie in de publiciteit te brengen over Taïda Pasic. De manier waarop details uit Pasic’ dossier zijn verstrekt is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. (NRC)

pagina 8