‘Verdonk onzorgvuldig in zaak Taïda Pasic’

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft „onzorgvuldig en onrechtmatig” gehandeld door in februari vertrouwelijke informatie in de publiciteit te brengen over het Kosovaarse scholiere Taïda Pasic.

De manier waarop het ministerie van Verdonk details uit Pasic’ persoonsdossier verstrekte, is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat oordeelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) na onderzoek naar de manier waarop die gegevens in de publiciteit zijn gekomen.

Volgens de minister was het verstrekken van die details uitzonderlijk, maar noodzakelijk vanwege de „onevenwichtige beeldvorming” over Pasic in de media. Verdonk zei toestemming te hebben van de Tweede Kamer om in dergelijke situaties zo te handelen.

Het CBP stelt dat de publiciteit rond Pasic handhaving of uitvoering van het vreemdelingenbeleid niet in gevaar bracht en er dus geen sprake was van een uitzonderlijke situatie. Verdonk mag zich volgens het CBP niet verschuilen achter een Kamermeerderheid die haar zou steunen. „Die instemming ontslaat de minister niet van de plicht om zich aan wet en Grondwet te houden.”

De informatie die Verdonk aan de media verstrekte, was bovendien deels onjuist, aldus het CBP. Zoals de mededeling dat Pasic haar paspoort zou hebben vernietigd. Dat had de leerlinge weliswaar tegenover de vreemdelingenpolitie verklaard, maar die verklaring was al ingetrokken voordat Verdonk daarover in de publiciteit trad. „Zonder nader onderzoek naar het bestaan van het paspoort had de minster niet aan de media mogen meedelen dat ze haar paspoort had vernietigd om haar uitzetting te voorkomen.”

Taïda Pasic laat via haar advocaat A. Hoftijzer weten „bijzonder verheugd” te zijn over de uitspraak. Haar advocaat heeft van Taïda groen licht gekregen om een schadeclaim in te dienen. Hoftijzer bekijkt nog of dit juridisch mogelijk is.

Verdonk wijst de conclusie van het CBP af, zegt een voorlichter op het ministerie. De Kamerfracties van CDA, PvdA, GroenLinks en SP willen uitleg van Verdonk. Wim van Fessem (CDA) vindt dat Verdonk zich aan de regels moet houden, zoals zij dat zelf ook altijd zegt. De PvdA vindt het oordeel over Verdonk „tamelijk dramatisch”.