UWV vaak te laat met uitbetalen

Veel uitkeringsgerechtigden zijn in financiële problemen gekomen door invoering van een nieuw computersysteem bij uitkeringsinstituut UWV. Een groot aantal ziektekostenuitkeringen is niet op tijd uitbetaald. Ook liet de telefonische bereikbaarheid te wensen over. Dit concludeert de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer in een vandaag gepubliceerd rapport. „Het UWV heeft de klant te veel uit het oog verloren.”

Het UWV voert de Ziektewet uit voor mensen die geen loon doorbetaald krijgen van hun werkgever als ze ziek worden, bijvoorbeeld uitzendkrachten, werklozen en oproepkrachten. Brenninkmeijer wijst het UWV er op dat zij mensen uiterlijk vier weken na ziekmelding een voorschot op de uitkering moeten krijgen.

Jaarlijks melden zich 750.000 mensen uit deze groep ziek. Bijna 20.000 van hen hadden na vier weken nog geen uitkering ontvangen, 13.000 moesten zelfs meer dan zes weken wachten. De problemen zijn vorig jaar ontstaan door de invoering van een nieuw computersysteem. Het instituut was daarna te veel gericht op de interne veranderingen dan op de positie van de klanten.

Een UWV-woordvoerder stelt dat het nieuwe systeem juist bedoeld was om de dienstverlening te verbeteren, maar erkent dat daarin te grote stappen zijn genomen. Hij benadrukt dat eind vorig jaar al begonnen is met het aanpakken van de problemen.

4 jaar UWV: pagina 16