Scholier geeft meer aan kunst

Leerlingen geven een groter deel van de culturele vouchers die ze op school krijgen ook daadwerkelijk uit aan het bezoeken van culturele instellingen. Dit blijkt uit een rapport van het Cultureel Jongeren Paspoort.

De 200.000 leerlingen uit de bovenbouw (bij het vak Culturele Kunstzinnige Vorming) en de 400.000 uit de onderbouw krijgen van het ministerie van OCW respectievelijk 22,50 en 5,70 euro aan vouchers. In het schooljaar 2004-2005 werd 76 procent daarvan besteed. Dat is 4 procent meer dan het jaar daarvoor. De uitkomst is opmerkelijk, omdat in september uit onderzoek bleek dat jongeren kunst vooral „saai” vinden.

De bonnen kunnen worden besteed aan voorstellingen, exposities, optredens en culturele initiatieven en projecten. In het onderzochte schooljaar kregen ruim 1100 instellingen scholieren op bezoek en werd er voor 5,5 miljoen euro aan bonnen verzilverd. Het museumbezoek is opvallend gestegen, van 7 naar 11 procent. De musea, die zich veelal op het primair onderwijs richtten, hebben de laatste jaren programma’s voor middelbare scholen ontwikkeld.

De meeste leerlingen (31 procent) gingen in het schooljaar 2004-2005 naar de schouwburg of concertzaal. Negentien procent van de leerlingen besteedde het geld aan bioscoopbezoek. Zo’n 14 procent levert zijn voucher in bij één van de provinciale ‘steunpunten’: instellingen die bemiddelen tussen scholen en instellingen. Zij regelen bijvoorbeeld workshops en optredens van theatergroepen op scholen, aldus Jennet Sintenie van het CJP. Specificering van het soort culturele activiteit ontbreekt in dit segment en dat vertroebelt de onderverdeling enigszins, geeft Sintenie toe. „Maar het maakt de cijfers niet onbruikbaar.”

Vooral de leerlingen van het vmbo waren actief. Zij ondernamen 418.000 culturele activiteiten. Voor deze groep is in de afgelopen jaren het aanbod steeds groter geworden. Ook zijn meer scholen actief. Van alle vmbo’ers gebruikt 89 procent de CKV-bon.