‘Oostenrijkse omroep niet objectief’

Woedend is Monika Lindner, baas van de Oostenrijkse publieke omroep ORF. De aantijgingen dat de omroep niet onafhankelijk zou zijn slaan nergens op. De critici handelen uit „economisch en politiek eigenbelang” en geven blijk van „huichelachtige bezorgdheid”, meent ze.

De kritiek op de publieke omroep ontstond vorige week, toen de bekende presentator Armin Wolf in een toespraak de „ongeremde invloed van de politiek” op de programmering van de ORF aan de kaak stelde en pleitte voor „een redactioneel inhoudelijke pluriformiteit”.

De ORF heeft op het gebied van de nieuwsvoorziening op de televisie in Oostenrijk bijna een monopoliepositie. De regering van de conservatieve ÖVP en de rechts-populistische FPÖ beloofde bij haar aantreden in 2000 de ORF te depolitiseren. Het machtige controlerende curatorium werd vervangen door een stichtingsraad. Maar in de praktijk blijken de leden die raad vooral geworven te worden in de ‘vriendenkring’ van de politieke partijen.

Belangrijker dan de bestuurlijke invloed is de programmatische invloed van de politiek. Die wordt belichaamd door één man: de 61-jarige redactiechef Werner Mück, lid van de ÖVP. Hij kan, zonder zich te verantwoorden, bijdragen afwijzen of gesprekspartners voor interviews aanwijzen.

Ook buitenstaanders is het opgevallen dat de objectiviteit in de ORF-berichtgeving nogal eens ontbreekt. Een paar dagen na de rede van Wolf hadden al 21.500 tv-kijkers een petitie ondertekend om de omroep ‘te redden’. Te vaak wordt op de televisie niets gemeld van onderwerpen die in kranten breed worden uitgemeten, vooral als het kritiek op het regeringsbeleid betreft.

De huidige regering is niet de enige die zich graag inhoudelijk met de programmering van de ORF bemoeit. De sociaal-democratische SPÖ deed dat in het verleden ook. Maar niemand maakte het zo bont als Peter Westenthaler, destijds algemeen secretaris van de partij van Haider. Die intervenieerde als een Big Brother in een rechtstreeks tv-debat omdat hij het niet eens was met wat de deelnemers zeiden.

    • Norbert Mappes-Niediek