MSN is niet nutteloos

Zeven leerlingen van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar schrijven een weblog over hun eindexamen. Vandaag: Lotte Waaijers over MSN’en.

„Nog anderhalf uur voor de volgende wedstrijd. Op papier ben ik de betere, dat stelt me gerust. Tot gisteren zag het er heel anders uit. Toen dacht ik nog dat ik het vandaag tegen mijn wiskunde zou moeten opnemen. Niet dat ik dat niet goed heb voorbereid, maar vooralsnog is gebleken dat Engels hierbij zwaar in het niet valt. Ik zou vandaag met rekenmachine en formulekaart op school zijn verschenen, als ik niet gisteren weer eens achter de computer had gehangen, onder meer om te MSN’en.

Inderdaad, over het algemeen is dat een tamelijk nutteloze bezigheid (alhoewel er volgens mij al vele relaties zijn opgebouwd en afgebroken, gepaard gaand met veel lachende en huilende smiley’s), maar juist de nutteloosheid ervan heeft me behoed voor een examen Engels zonder woordenboek.

Vermoedelijk door verveling aangevreten meldde een vriendin me gisteren op MSN: “morgen engels”, zonder hoofdletter uiteraard, deze wereld is zo snel dat ze daaraan voorbij gaat. Nadat ik het even rechtgezet had (“nee, wiskunde”), en er over en weer geschokte en verbaasde figuurtjes verstuurd werden, gaf de Cito-website uitsluitsel. Het was dus Engels.”

WWW.NRC.NL/EINDEXAMEN